Lớp TOEIC Nghe - Đọc (Gồm Lớp TOEIC 0-1-2)

Các Lớp

Thời Gian HọcHọc Phí Lớp Online & Offline Chưa Ưu ĐãiĐăng Ký
Lớp TOEIC 0 (Căn Bản)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 24/09/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h – 10h) KG 16/10/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 26/10/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h – 10h) KG 13/11/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 21/11/2022 (Cô Vy)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
Online: 500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 600K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
Lớp TOEIC 1 (Lý Thuyết)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 28/09/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 08/10/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 17/10/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 27/10/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 29/10/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 05/11/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 12/11/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 23/11/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 30/11/2022 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 10/12/2022 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
Online: 500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 600K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
Lớp TOEIC 2 (Giải Đề)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 27/09/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 04/10/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 14/10/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 22/10/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 24/10/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 03/11/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 16/11/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 24/11/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 26/11/2022 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)
Online: 900K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 1.050K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

*Lưu ý: Khuyến khích HV mua thêm COMBO 5 đề thi thử (FULL TEST) kèm 450 câu BT Từ Vựng với giá 60K để trải nghiệm trước khi thi thật.
Đăng ký
Lớp TOEIC Nói - Viết (Speaking & Writing) ✅ Updating...✅ Updating...Đăng Ký
🎁 Giảm Học Phí Lớp ONLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2-3 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 450K 
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 450K 
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 850K
📍Lưu ý: Giảm thêm với nhóm từ 4 bạn trở lên, vui lòng liên hệ Zalo 0363.830.380 để được hỗ trợ.

🎁 Giảm Học Phí Lớp OFFLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2-4 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 550K
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 550K
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 1000K
📍Lưu ý: Giảm thêm với nhóm từ 5 bạn trở lên, vui lòng liên hệ Zalo 0363.830.380 để được hỗ trợ.