Lớp TOEIC Nghe - Đọc (TOEIC 0-1-2) và Lớp SW

Các Lớp

Thời Gian HọcHọc Phí Lớp Online & Offline Chưa Ưu ĐãiĐăng Ký
Lớp TOEIC 0 (Căn Bản)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ T7-CN (8h00 – 10h05) KG 01/10/2023 (Cô Vy)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 12/10/2023 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h00 – 10h05) KG 29/10/2023 (Cô Vy)

✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 07/11/2023 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h00 – 10h05) KG 26/11/2023 (Cô Vy)

*Riêng Lớp Sáng T7-CN học trong 8 buổi (2giờ 5phút/buổi, tổng 16.5 giờ học tương đương lớp tối T246/T357)
💰 Online: 550K/11 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

💰 Offline: 650K/11 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
Lớp TOEIC 1 (Lý Thuyết)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 06/10/2023 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 17/10/2023 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 27/10/2023 (Cô Vy)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 29/10/2023 (Thầy Khuê)

✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 07/11/2023 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 24/11/2023 (Cô Vy)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 26/11/2023 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp Sáng T7-CN học trong 9 buổi (2h/buổi)
💰 Online: 650K/12 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

💰 Offline: 750K/12 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
Lớp TOEIC 2 (Giải Đề)
TOEIC Nghe - Đọc
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 05/10/2023 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 14/10/2023 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 20/10/2023 (Cô Vy)

✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 01/11/2023 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 10/11/2023 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 21/11/2023 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 30/11/2023 (Cô Vy)

✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 02/12/2023 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp Sáng T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)
💰 Online: 900K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

💰 Offline: 1.050K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng ký
Lớp TOEIC Nói - Viết (Speaking & Writing) 357 (19h30 – 21h00) KG 02/11/2023 (Thầy Khuê)
*Lớp học thuần OFFLINE 100% để đảm bảo thực hành trên lớp hiệu quả (Được học thử buổi đầu tiên). Số lượng nhận có hạn, học viên vui lòng đăng ký sớm để giữ chỗ nhé!
Lớp Speaking (Chưa giảm Nhóm): 18 buổi OFFLINE/1.800K (Đã gồm Sách + Tài Liệu trị giá 300K)Đăng Ký
🎁 Giảm Học Phí Lớp ONLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2-3 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 500K 
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 600K 
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 850K
📍Lưu ý: Giảm thêm với nhóm từ 4 bạn trở lên, vui lòng liên hệ Zalo 0363.830.380 để được hỗ trợ.

🎁 Giảm Học Phí Lớp OFFLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2-4 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 600K
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 700K
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 1000K
📍Lưu ý: Giảm thêm với nhóm từ 5 bạn trở lên, vui lòng liên hệ Zalo 0363.830.380 để được hỗ trợ.

📌 Đóng học phí cả khóa (TOEIC 0-1-2) được giảm thêm 50K + Tặng COMBO 5 Test thi thử + Miễn phí giao sách