Lớp TOEIC Nghe - Đọc (Gồm Lớp TOEIC 0-1-2)
Các LớpThời Gian HọcHọc Phí Lớp Online & Offline Chưa Ưu Đãi Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp TOEIC 0 (Căn Bản)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 01/06/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h – 10h) KG 12/06/2022 (Cô Vy)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 27/06/2022 (Cô Vy)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
Online: 500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 600K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp TOEIC 1 (Lý Thuyết)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 28/05/2022 (Cô Vy)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 04/06/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 10/06/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 21/06/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 25/06/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 30/06/2022 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
Online: 500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 600K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp TOEIC 2 (Giải Đề)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 26/05/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 03/06/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 11/06/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 13/06/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 23/06/2022 (Cô Vy)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 30/06/2022 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)
Online: 900K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Offline: 1.050K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

Lưu ý: Học viên đặt mục tiêu từ 600+ được khuyến khích mua thêm Sách + Tài liệu Từ vựng mở rộng (kèm 450 câu hỏi) với giá 60K.
Đăng ký
Lớp TOEIC Nói - Viết (Speaking & Writing) ✅ Updating...✅ Updating... Đăng Ký
🎁 Giảm Học Phí Lớp ONLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 450K 
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 450K 
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 850K

🎁 Giảm Học Phí Lớp OFFLINE Nghe - Đọc Khi Đăng Ký Nhóm Từ 2-4 Bạn Trở lên:
- Lớp TOEIC 0: Học phí còn 550K (Áp dụng cho từ 2-4 bạn trở lên)
- Lớp TOEIC 1: Học phí còn 550K
- Lớp TOEIC 2: Học phí còn 1000K
*Lưu ý: Giảm thêm với nhóm từ 5 bạn trở lên, vui lòng liên hệ Zalo 0369.830.380 để được hỗ trợ.