Lớp TOEIC 0 – Lấy Lại Căn Bản

Ngữ Pháp (Căn Bản)

+ Học theo giáo trình riêng được biên soạn bởi cô Vy và thầy Khuê.

+ Giải các bài tập cơ bản ứng dụng từ lý thuyết.

Từ Vựng

+ Học theo phương pháp riêng giúp ghi nhớ lâu, bao gồm:

  • Đọc theo file Mp3
  • Học từ vựng qua hình ảnh minh họa và Video
  • Kèm theo phiên âm

+ Được trang bị từ vựng cơ bản trong bài thi TOEIC.

Luyện Nghe

+ Luyện 10 Test của Part 1.

+ Trang bị phương pháp luyện nghe tiếng anh đúng cách.

Mục Tiêu Đạt Được Sau Khi Kết Thúc Lớp TOEIC 0

  • Nhận diện được thành phần cơ bản của câu.
  • Giải bài tập cơ bản bằng cách áp dụng lý thuyết đã học kết hợp với kỹ năng loại suy.
  • Có vốn từ vựng cơ bản để nghe được Part 1.

Lưu ý: Sau khi Lớp TOEIC 0 kết thúc thì học viên có nhiều lựa lịch học cho Lớp TOEIC 1.

Lịch Khai Giảng lớp TOEIC 0