Học phí và ưu đãi

🎁 Giảm Học Phí Khi Học ONLINE:

  • Lớp 0: Học phí còn 500K 
  • Lớp 1: Học phí còn 500K
  • Lớp 2: Học phí còn 900K

🎁 Giảm Học Phí Khi Học Offline: Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí

  • Lớp 0: Học phí còn 550K 
  • Lớp 1: Học phí còn 550K
  • Lớp 2: Học phí còn 1000K
  • Đặc biệt (Dành cho lớp Offline): Học phí Lớp 2 còn 950K (Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí 1 lần cho cả Lớp 1 và Lớp 2)

Lịch Khai Giảng Các Lớp Hiện Có

0777960670