Học phí và ưu đãi

 • Học phí Lớp 0600K/10 buổi (Đã bao gồm Giáo trình & Tài liệu)
 • Học phí Lớp 1600K/10 buổi (Đã bao gồm Giáo trình & Tài liệu)
 • Học phí Lớp 21.050K/15 buổi (Đã bao gồm Giáo trình & Tài liệu)
 • Học phí Lớp Cấp Tốc – Đang Cập Nhật 

🎁 Giảm Học Phí Khi Học Online:

 • Lớp 0: Học phí còn 500K 
 • Lớp 1: Học phí còn 500K
 • Lớp 2: Học phí còn 900K

🎁 Giảm Học Phí Khi Học Offline: Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí

 • Lớp 0: Học phí còn 550K 
 • Lớp 1: Học phí còn 550K
 • Lớp 2: Học phí còn 1000K
 • Đặc biệt: Học phí Lớp 2 còn 950K (Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí 1 lần cho cả Lớp 1 và Lớp 2)

Lịch Khai Giảng Các Lớp Hiện Có

0777960670