TOEIC 4 kỹ năng là một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh của người học. Bài thi được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh.

Nghe (Listening): Phần thi này gồm 45 phút và 100 câu hỏi. Các câu hỏi trong phần thi này sẽ kiểm tra khả năng nghe hiểu của bạn về các đoạn hội thoại và bài nói tiếng Anh.

 • Part 1: Pictures (10 câu hỏi)
 • Part 2: Short Conversations (25 câu hỏi)
 • Part 3: Long Conversations (30 câu hỏi)
 • Part 4: Talks (35 câu hỏi)

Đọc (Reading): Phần thi này gồm 75 phút và 100 câu hỏi. Các câu hỏi trong phần thi này sẽ kiểm tra khả năng đọc hiểu của bạn về các văn bản tiếng Anh.

 • Part 5: Text Completion (10 câu hỏi)
 • Part 6: Multiple Choice Questions (50 câu hỏi)
 • Part 7: Reading Comprehension (40 câu hỏi)

Nói (Speaking): Phần thi này gồm 15 phút và 10 câu hỏi. Các câu hỏi trong phần thi này sẽ kiểm tra khả năng nói tiếng Anh của bạn trong môi trường kinh doanh.

 • Part 1: Independent Speaking (2 câu hỏi)
 • Part 2: Integrated Speaking (1 câu hỏi)

Viết (Writing): Phần thi này gồm 60 phút và 2 bài viết. Các bài viết trong phần thi này sẽ kiểm tra khả năng viết tiếng Anh của bạn.

 • Part 1: Task 1 (150 từ)
 • Part 2: Task 2 (300 từ)

Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về bài thi TOEIC 4 kỹ năng. Chúc bạn đạt được kết quả tốt trong bài thi!

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0777960670
Lịch Khai Giảng Liên Hệ Đăng Ký Học Thử