TOEIC được xem là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá và đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh của mỗi cá nhân trong môi trường giao tiếp quốc tế.

Trong một kỳ thi TOEIC, người thí sinh sẽ được đánh giá ở bốn kỹ năng chính, gọi là TOEIC 4 kỹ năng.

TOEIC 4 kỹ năng bao gồm:

Nghe (Listening): Kỹ năng nghe đo lường khả năng hiểu các cuộc trò chuyện, thông điệp và thông tin được phát từ nguồn tiếng Anh. Phần nghe trong TOEIC đánh giá khả năng nghe và hiểu các bài hội thoại ngắn, các cuộc phỏng vấn, thông báo và các tình huống giao tiếp hàng ngày.

Đọc (Reading): Kỹ năng đọc đo lường khả năng hiểu và rút ra thông tin từ các văn bản tiếng Anh. Phần đọc trong TOEIC yêu cầu đọc và hiểu các bài đọc ngắn, bài báo, thông tin cá nhân và văn bản kỹ thuật.

Nói (Speaking): Kỹ năng nói đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Phần nói trong TOEIC đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến, trả lời câu hỏi và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giao tiếp trong tiếng Anh.

Viết (Writing): Kỹ năng viết đo lường khả năng sử dụng ngôn ngữ và viết các bài viết tiếng Anh. Phần viết trong TOEIC yêu cầu viết các bài luận, thư tín, báo cáo và các loại văn bản khác để thể hiện khả năng sáng tạo và diễn đạt ý kiến trong viết.

Kỹ năng nào là quan trọng nhất

Trong 4 kỹ năng trong kỳ thi TOEIC (Nghe, Đọc, Nói, Viết), không có kỹ năng nào được coi là quan trọng hơn các kỹ năng khác. Mỗi kỹ năng đều có vai trò riêng và đóng góp đáng kể vào khả năng sử dụng tiếng Anh tổng thể của một người.

Tuy nhiên, đối với mục tiêu và ngữ cảnh sử dụng tiếng Anh của từng người, một số người có thể coi một kỹ năng nào đó là quan trọng hơn dựa trên nhu cầu cá nhân của họ.

Điều quan trọng là phải cân nhắc nhu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn, và xác định kỹ năng mà bạn cần tập trung cải thiện để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi và trong việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0777960670
Lịch Khai Giảng Liên Hệ Đăng Ký Học Thử