Lớp 0 – Căn Bản

Lớp 0 – Căn Bản

0 out of 5

Đang cập nhật

Xem Lịch Khai Giảng & Đăng Ký Học

Mô tả

🔑 Ngữ pháp (căn bản để thi TOEIC):

+ Học theo giáo trình riêng được biên soạn bởi cô Vy và thầy Khuê.

+ Giải các bài tập cơ bản ứng dụng từ lý thuyết.

🔑 Từ vựng:

+ Học theo phương pháp riêng giúp ghi nhớ lâu, bao gồm:

  • Đọc theo file Mp3
  • Học từ vựng qua hình ảnh minh họa và Video
  • Kèm theo phiên âm

+ Được trang bị từ vựng cơ bản trong bài thi TOEIC.

🔑 Phần nghe:

+ Luyện 10 Test của Part 1.

+ Trang bị phương pháp luyện nghe tiếng anh đúng cách.

Mục Tiêu Đạt Được Sau Khi Kết Thúc Lớp 0

  • Nhận diện được thành phần cơ bản của câu.
  • Giải bài tập cơ bản dựa trên loại suy.
  • Có từ vựng cơ bản để nghe được Part 1.

📌 Lưu ý: Sau khi Lớp 0 kết thúc thì học viên có nhiều lựa lịch học cho Lớp 1.

0777960670