CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC

Bài Thi trắc nghiệm TOEIC Listening And Reading (Nghe và Đọc) được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần:

Phần Nghe Hiểu

Gồm 100 câu hỏi với 4 phần nghe được thực hiện trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần Đọc Hiểu

Gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời A, B, C hoặc D dựa vào nội dung đã đọc.

Nghe Hiểu100 Câu
Part 1Hình ảnh6 câu
Part 2Hỏi và Trả lời25 câu
Part 3Hội thoại39 câu (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)
Part 4Đoạn thông tin ngắn30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi)
Đọc hiểu100 Câu
Part 5Hoàn thành câu30 câu
Part 6Hoàn thành 4 đoạn văn16 câu (mỗi đoạn 4 câu)
Part 7Bài đọc đơn29 câu (7-10 bài đọc, mỗi bài có 2-5 câu hỏi)
Bài đọc đôi & ba25 câu (2 bài đôi & và 3 bài 3, mỗi phần 5 câu hỏi)

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0777960670
Lịch Khai Giảng Liên Hệ Đăng Ký Học Thử