Lịch khai giảng Nói – Viết

Lớp TOEIC Nghe - Đọc (Gồm Lớp 0-1-2) và Lớp TOEC Nói - Viết

Các Lớp

Thời Gian HọcHọc Phí Lớp Online Chưa Ưu ĐãiĐăng Ký
Lớp TOEIC Nói - Viết (Speaking & Writing) ✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 01/03/2022 (Thầy Khuê)Lớp Speaking: 1.500K/18 Buổi
Lớp Writing: 1.050K/12 Buổi
(Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

Đảm bảo học lại FREE nếu KHÔNG đạt 220+/400 TOEIC
Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp 0 (Căn Bản)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 10/01/2022 (Cô Vy)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 15/02/2022 (Cô Vy)
✅ T7-CN (8h – 10h) KG 27/02/2022 (Cô Vy)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp 1 (Lý Thuyết)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 31/12/2021 (Cô Vy)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 08/01/2022 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 12/02/2022 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 15/02/2022 (Cô Vy)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 22/02/2022 (Thầy Khuê)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
500K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
TOEIC Nghe - Đọc
Lớp 2 (Giải Đề)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 05/01/2022 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 12/02/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 14/02/2022 (Thầy Khuê)
✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 23/02/2022 (Cô Vy)

*Riêng Lớp T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)
900K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)

Lưu ý: Học viên đặt mục tiêu từ 600+ được khuyến khích mua thêm Sách + Tài liệu Từ vựng mở rộng (kèm 450 câu hỏi) với giá 50K.
Đăng ký
🎁 Giảm Học Phí Khi Học Online Lớp Nghe - Đọc:
- Lớp 0: Học phí còn 500K 
- Lớp 1: Học phí còn 500K
- Lớp 2: Học phí còn 900K

🎁 Giảm Học Phí Khi Học Offline Lớp Nghe - Đọc: Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn
trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí
- Lớp 0: Học phí còn 550K 
- Lớp 1: Học phí còn 550K
- Lớp 2: Học phí còn 1000K
*Đặc biệt: Học phí Lớp 2 còn 950K (Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên cùng đăng ký qua Form Online
& cùng đóng học phí 1 lần cho cả Lớp 1 và Lớp 2)