Lịch khai giảng Nói – Viết

Lớp TOEIC 2 Kỹ Năng Nghe & Đọc (song song Offline & Online)
Các LớpThời Gian HọcHọc Phí Chưa Ưu ĐãiĐăng Ký
Lớp 0 (Căn Bản)✅ T7-CN (08h – 10h) KG 27/02/2021 (Cô Vy)
600K/8 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)Đăng Ký
Lớp 1 (Lý Thuyết) ✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 24/02/2021 (Thầy Khuê)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 25/02/2021 (Cô Vy)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 26/02/2021 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (7h30 – 9h30) KG 27/02/2021 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 02/03/2021 (Cô Vy)
✅ 246 (19h30 – 21h00) KG 15/03/2021 (Cô Vy)
*Riêng Lớp T7-CN học trong 8 buổi (2h/buổi)
600K/10 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)
Đăng Ký
Lớp 2 (Giải Đề)✅ 246 (17h45 – 19h15) KG 24/02/2021 (Cô Vy)
✅ 357 (17h45 – 19h15) KG 25/02/2021 (Thầy Khuê)
✅ T7-CN (9h30 – 11h30) KG 27/02/2021 (Thầy Khuê)
✅ 357 (19h30 – 21h00) KG 02/03/2021 (Thầy Khuê)
*Riêng Lớp T7-CN học trong 12 buổi (2h/buổi)
1.050K/15 Buổi (Đã gồm Giáo trình & Tài liệu)Đăng ký
Lớp Cấp TốcDự kiến qua Tết Âm lịch khai giảngDự kiến qua Tết Âm lịch khai giảngĐăng Ký
🎁 Giảm Học Phí Khi Học Online:
- Lớp 0: Học phí còn 550K 
- Lớp 1: Học phí còn 500K
- Lớp 2: Học phí còn 900K

🎁 Giảm Học Phí Khi Học Offline: Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn
trở lên cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí
- Lớp 0: Học phí còn 550K 
- Lớp 1: Học phí còn 550K
- Lớp 2: Học phí còn 950K (Áp dụng cho nhóm từ 2 bạn trở lên
cùng đăng ký qua Form Online & cùng đóng học phí 1 lần
cho cả Lớp 1 và Lớp 2, nếu đóng riêng từng lớp thì chỉ giảm Lớp 1)
0777960670